Tjänster


Den sensationella vägen till lojala kunder

I sin nya bok ”Den sensationella vägen till lojala kunder” presenterar Robert Olsson vad alla företag bör veta om kundlojalitet.

Är lojala kunder lönsamt? Vad är det som gör att kunder blir lojala? Varför lyckas vissa företag betydligt bättre än andra med att få lojala kunder? Vilka är de underliggande drivkrafterna som gör att kunder blir lojala?

Med stöd från en stor mängd vetenskapliga studier visar boken hur företag ska agera för att få lojala kunder samt hur lojala kunder bidrar till en bättre lönsamhet.

Boken finns i bokhandeln, till exempel bokus, Adlibris eller CDON, men går också bra att beställa direkt här på sidan. Priset vid direktbeställning är 250 Kr inklusive moms och frakt. Skicka bara ett meddelande så ordnar vi det.

Konsulttjänster

Konsulttjänster inom marknadsanalys t.ex. marknadsundersökningar (kvantitativa eller kvalitativa), kundundersökningar och konkurrentanalys. Konsulttjänster inom marknadsföring t.ex. produktlanseringar, positionering och prissättning.

Heldagsseminarium

En mängd undersökningar visar att lojala kunder ger ökad lönsamhet. Kostnaden för att skaffa en ny kund är oftast mycket större än kostnaden för att sälja till en befintlig kund.

Inriktningen på seminariet är fokuserat på kundlojalitet och tar upp frågor som:

Vad innebär egentligen kundlojalitet?
Vilka drivande faktorer finns det för att kunder ska bli lojala?
Hur hanterar man negativa incidenter?
Vilken roll spelar produkterna och servicen?
Vilken roll spelar kundernas och de anställdas engagemang?
Hur mäter man om kunderna är lojala och värdet av kunderna?

Inriktning: Produktledning, säljare, account managers, marknadsförare och alla andra som arbetar med kunder.

Presentationer

Kortare eller lägre presentationer som riktar sig till en bred publik, det vill säga alla på företaget.

Kan användas som en introduktion till vikten av att ha lojala kunder, till exempel vid kick-off:er.

Inriktning: Alla