Om Rob Ventures


Robert Olsson Picture

Rob Ventures drivs av Robert Olsson. Han hjälper företag att bli framgångsrika genom att förstå sina nuvarande och framtida kunder samt att förstå sin marknad bättre. Utgångspunkten är att tillhandahålla pragmatisk information med en akademisk grund.

Rob Ventures erbjuder föredrag, utbildningar och konsulttjänster inom marknadsföring och marknadsanalys.

Kunderna utgör en av de viktigaste resurserna för ett företag. Det är därför viktigt för alla företag att förstå sina kunders behov både idag och hur de eventuellt ändras i framtiden. Det dyker ständigt upp nya idéer och företag som riskerar att hota befintliga företags affärsmodeller och lönsamhet. Genom att skapa lojala kunder kan företag både stärka sin position på marknaden och få en bättre lönsamhet.

Ett problem med initiativ för ökad kundlojalitet är att många företag genomför dessa på ett sätt som inte är lönsamt. Ett genomsnittligt kundlojalitetsprogram är till exempel olönsamt enligt en undersökning gjord av McKinsey. Detta betyder dock inte att kundlojalitetsprogram är dåliga i sig eller att trogna och lojala kunder är olönsamma. Genom att utforma sina aktiviteter på rätt sätt kan en strävan efter lojala kunder bli mycket lönsam. Det är dessa aktiviteter som Rob Ventures fokuserar på att förbättra.

Robert har en magisterexamen i ekonomi, en magisterexamen i Informatik samt en högskoleingenjörsexamen i elektroteknik.