Kundlojalitet


Del 7. Engagera kunder och anställda för att få lojala kunder

Engagerade kunder och anställda påverkar relationen mellan kunder och anställda. En av fördelarna med engagemang jämfört med tillfredsställelse är att tillfredsställelse är bakåtblickande medan engagemang är framåtblickande. Engagemanget säger alltså mer om framtida beteende än vad enbart tillfredsställelse gör. Engagemanget hos kunderna gör dem lojala bland annat eftersom människor vill […]


Del 5. Erbjud bra service och få fler lojala kunder

Att erbjuda bra service är ett värde för kunderna och ett effektivt konkurrensmedel. Det finns också forskning som visar att bra service även kan göra att kunderna blir mer lojala och också villiga att betala mer för företagets produkter eller tjänster. Akademiska undersökningar har visat att kunder i fallande ordning […]


Del 2. Varför är det viktigt med lojala kunder?

I den förra delen tog jag upp skillnaden på trogna och på lojala kunder. Innan jag går in på vad företag ska göra för att få lojala kunder kan det vara intressant att konstatera varför det är lönsamt med lojala kunder. Kundlojalitet skapar bland annat kundtrogenhet och undersökningar har visat […]