rob


Har du förmågan att se trender i din omgivning?

Är en ny säljare som lyckas landa en stor affär en duktig säljare? Är en ny VD skicklig om företaget visar en större vinst än tidigare? Är majoriteten av kunderna nöjda om man träffar fyra mycket nöjda kunder samma vecka? Finns det ett samband mellan aktiekursen i ett företag och […]


Använder du samma metoder som Hare Krishna?

Brukar du ge gåvor till dina kunder? Varför det? För att de ska gilla dig kanske? Det finns undersökningar som visar att människor köper mer av en person som de gillar, så det kan vara positivt att få kunderna att gilla dig. Detta är i sig inget konstigt, de flesta […]


Tre misslyckade produkter som lanserats igen

Många företag som jag kommit i kontakt med säger sig arbeta med kunderna i fokus. Jag har också ofta hört att företagen anser sig förstå sina kunder och därför också utvecklar produkter som passar kunderna. Men vad är det egentligen som kunderna vill ha? Även mycket stora och framgångsrika företag […]


Olaglig handel med produktrekommendationer

Andra kunders omdömen om en produkt eller företag kan påverka om en kund väljer en specifik produkt eller ett specifikt företag. Många människor använder idag Internet under sin köpprocess för att samla information om en produkt eller för att få produktrekommendationer av olika test-siter eller av andra kunder. Enligt den […]


Del 7. Engagera kunder och anställda för att få lojala kunder

Engagerade kunder och anställda påverkar relationen mellan kunder och anställda. En av fördelarna med engagemang jämfört med tillfredsställelse är att tillfredsställelse är bakåtblickande medan engagemang är framåtblickande. Engagemanget säger alltså mer om framtida beteende än vad enbart tillfredsställelse gör. Engagemanget hos kunderna gör dem lojala bland annat eftersom människor vill […]


Del 5. Erbjud bra service och få fler lojala kunder

Att erbjuda bra service är ett värde för kunderna och ett effektivt konkurrensmedel. Det finns också forskning som visar att bra service även kan göra att kunderna blir mer lojala och också villiga att betala mer för företagets produkter eller tjänster. Akademiska undersökningar har visat att kunder i fallande ordning […]


Del 2. Varför är det viktigt med lojala kunder?

I den förra delen tog jag upp skillnaden på trogna och på lojala kunder. Innan jag går in på vad företag ska göra för att få lojala kunder kan det vara intressant att konstatera varför det är lönsamt med lojala kunder. Kundlojalitet skapar bland annat kundtrogenhet och undersökningar har visat […]