Olaglig handel med produktrekommendationer


Andra kunders omdömen om en produkt eller företag kan påverka om en kund väljer en specifik produkt eller ett specifikt företag. Många människor använder idag Internet under sin köpprocess för att samla information om en produkt eller för att få produktrekommendationer av olika test-siter eller av andra kunder. Enligt den brittiska myndigheten Competition and Markets Authority (CMA) läser mer än hälften (54 %) av alla vuxna britter produktrekommendationer på Internet. Den uppenbara nyttan för kunderna med rekommendationer är att de får en objektiv bild av olika företags produkter. Kunderna behöver då inte lita på att företag är ärliga med för- och nack-delar med sina produkter.

Det ovanstående förutsätter dock att kunderna kan lita på att rekommendationer från andra kunder som de läser är på riktigt. Vad händer om många rekommendation som ser ut att komma från andra kunder i verkligheten är rekommendationer som ett företag själv har skapat eller köpt? Det är nämligen precis vad som har hänt. Köpta rekommendationer som ger höga betyg eller utvärderingar till det företag som betalar eller ger riktigt dåliga betyg och utvärderingar till andra företags produkter. Allt för att företaget som betalar ska sälja mer.

Det finns uppgifter om författare som försöker sälja fler böcker genom att köpa rekommendationer på Internet och även e-handelsjätten Amazon har upptäckt att företag associerade med Amazon förefaller ha köpt rekommendationer av sina produkter. Amazon har hittat mer än 1000 oidentifierade personer som de påstår har bidragit med falska rekommendationer och Amazon har bland annat stämt ett antal webbsiter som säljer falska rekommendationer. Amazon använder sig också av olika tekniska hjälpmedel för att konstatera vilka rekommendationer som är äkta och vilka som är falska, för att sedan filtrera bort de falska rekommendationerna.

Vad betyder då detta? Det kan givetvis vara frestande att köpa några rekommendationer för att få fart på försäljningen av en produkt. Det är dock först och främst olagligt att handla med falska rekommendationer eftersom det strider mot marknadsföringslagen. En annan, och minst lika viktig aspekt, är att om kunderna upptäcker att ett företag fuskar på detta sätt kan det få förödande konsekvenser genom att kunderna tappar förtroendet för företaget. Om företaget arbetar i ett nätverk eller med återförsäljare för att sälja sina produkter riskerar företaget också att resten av nätverket eller återförsäljarna tappar förtroendet för företaget. Hur ska en sådan skada repareras?

Ett mera långsiktigt alternativ till att köpa rekommendationer är istället för företag att vara mer kundorienterade. Företaget måste då ta reda på vad kunderna och de potentiella kunderna gillar och sedan utveckla ett erbjudande som verkligen passar kunderna. Erbjudandet inkluderar allt från produkternas utformning och att hjälpa kunderna i köpprocessen till att erbjuda service och hantera incidenter. När företaget har ett starkt erbjudande kan det uppmana sina kunder att lämna en ärlig rekommendation utan att vara rädd för att kunderna kommer att ge en dålig rekommendation.

Jag har i min bok ”Den sensationella vägen till lojala kunder” beskrivit hur företag kan arbeta för att ta fram ett starkt erbjudande som jag skriver ovan. För att köpa boken till ett rabatterat pris klicka här.

Källor:

http://www.forbes.com/sites/suwcharmananderson/2012/08/28/fake-reviews-amazons-rotten-core/
http://www.theguardian.com/technology/2015/oct/18/amazon-sues-1000-fake-reviewers

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *