Del 4. Skapa kundlojalitet genom att hjälpa Era kunder köpa och använda era produkter


I den förra delen tog jag upp hur värdet i företagets produkter och tjänster ger lojala kunder. I denna del fortsätter jag på samma tema och tar jag upp hur företag kan hjälpa sina kunder före och efter ett köp och därmed erbjuda värde och få lojala kunder.

Ett sätt att erbjuda värde till sina kunder är att underlätta kundernas köpprocess och användning av företagets produkter. Jo, att underlätta köpprocessen och användningen av produkterna är en del av det värde som kunderna erbjuds i form av service och tjänster. Detta värde ger fler lojala kunder. En annan fördel med att hjälpa sina kunder före och efter ett köp kan vara att relationen mellan företaget och kunderna förbättras. Detta medför också att företaget får fler lojala kunder.

Först måste Ni ta reda på var just Era kunder söker efter information inför ett köp eller efter ett köp. Idag använder en majoritet av alla människor Internet och undersökningar visar att ca 80 procent av alla Internetanvändare någon gång har använt Internet för att jämföra priser. Detta betyder att Internet är ett bra ställe att utgå ifrån, men som sagt så är det viktigt att konstatera var just Era kunder söker efter information.

Om Era kunder använder Internet för att söka information kan Ni underlätta kundernas köpprocess genom att till exempel:

• Se till att kunderna hittar relevant och trovärdig information. För att informationen ska vara relevant måste den passa det steg som kunden är i köpprocessen. Kunden kan erbjudas trovärdig information genom att företaget till exempel länkar till oberoende testsiter med (positiva) utvärderingar gjorda av andra kunder eller använda någon känd bloggare som skriver om företagets produkter.

• Gör det enklare för kunderna att väga olika produktalternativ. Detta kan göras genom att utgå ifrån kundens situation och inte rabbla en massa tekniska data om företagets produkter. Utgående från kundens perspektiv kan kunden frågas utifrån sin situation och sedan föreslår företaget en produkt utifrån kundens svar. Om Ni säljer stereoanläggningar kan Ni till exempel fråga Era kunder om hur stort kundens vardagsrum är och om Ni säljer redovisningsprogram kan Ni till exempel fråga hur stort kundens företag är. Utifrån en eller ett antal frågor till kunden föreslås sedan en produkt.

Ett annat sätt att hjälpa sina kunder är att utbilda dem i företagets produkter. Genom att utbilda kunderna bygger företaget en djupare relation med kunderna och genom att kunderna blir mera kunniga kan det också uppstå färre supportärenden och reklamationer. Detta sammantaget gör att fler kunder blir lojala. Både företag som säljer avancerade och de som säljer mindre avancerade produkter kan dra nytta av att utbilda sina kunder i företagets produkter.

Missa inte min nya bok ”Den sensationella vägen till lojala kunder”. Boken finns att köpa här på siten eller i bokhandeln.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *